Annonsmaterial och bokningstider

Digitala kanaler

Bokningstider
• Bokning sker fem dagar före första publiceringsdatum.

Lämningstider
• Material för produktion lämnas senast fem arbetsdagar före första publiceringsdatum.
• Färdigt material lämnas senast tre arbetdagar före första publiceringsdatum.

Materialadress
• Material för produktion skickas till digitalbestallning@stampen.com
• Färdigt material skickas till material@stampen.com

(För information kring boknings- och lämningstider avseende specialformat, prata med din ordinarie kontaktperson.)

Teknisk materialspecifikation

Print

Bokningstider
• Dagstidning: Bokningsstopp kl 14 tre arbetsdagar före första publiceringsdatum, för annons med korrektur. Bokningsstopp kl 14 två arbetsdagar före första publiceringsdatum, för annons utan korrektur.

Lämningstider
• Material för produktion lämnas senast kl 16 tre arbetsdagar före första publiceringsdatum.
• Färdigt material lämnas senast kl 10 en arbetsdag för första publiceringsdatum. (För annonsering i bilagor skickas materialet in senast kl 10 fem dagar före första publiceringsdatum.)

Materialadress
• Material för produktion skickas till annonsproduktion@stampen.com
• Färdigt material skickas in på gp.se/annonsinskick

• Bilagor: Bokningsstopp kl 14 sex arbetsdagar före första publiceringsdatum.

Teknisk materialspecifikation