Teknisk information
För att förhindra att flashfilen använder 100% av CPU- kapaciteten, säkerställ att fps (frames per second) är in- ställd på rätt värden. Vi rekommenderar 18–24 fps för alla flashformat. Flashfilen skall programmeras enligt följande (flash 4 och högre) vilket garanterar att FSCommands alla event mäts korrekt.

Rutiner vid klickmätning (AS2)
Flashfilen skall programmeras enligt följande i actionscript 2 vilket garanterar att annonsen klick kan registreras:
  1. Urlen i GetURL måste vara clickTAG
  2. Rutan ”Expression” måste vara ikryssad i ”Normal Mode i tidigare flash versioner”, i ”Expert Mode” skall clickTag vara inskrivet utan citationstecken runt.
  3. Window måste vara satt till ”_blank”.
Se bilder för grafiskt exempel.
Själva koden som öppnar ett fönster utifrån en clickTAG ser ut så här:
on(release){
getURL(clickTAG,”_blank”);
}Vill du ha flera olika URL:er i samma flash gör du som ovan, men döper clickTAGs med clickTAG, clickTAG1, clickTAG2 osv.

Rutiner vid klickmätning (AS3)
Flashfilen skall programmeras enligt följande i actionscript 3 vilket garanterar att annonsen klick kan registreras. Följande importer måste finnas med:
import flash.events.MouseEvent; import flash.net.navigateToURL; import flash.net.URLRequest;
Själva koden som öppnar ett fönster utifrån en clickTAG ser ut så här:
var clickTagUrl = root.loaderInfo.parameters
[ ”clickTAG” ]; navigateToURL( new URLRequest( clickTagUrl ), ”_blank” );

Ovanstående kod måste exekveras i sammanband med att användaren har klickat på bannern. Det är viktigt att man vid klicket inte utför andra saker som kan fördröja exekve- ringen av clickTAG-koden, annars kan webbläsarens popup-blockerare få för sig att blockera det nya fönstret.

Om vi förutsätter att clickTAG-koden skall exekveras när man klickat på en knapp som heter ”button1”, ser en fullständig implementation ut så här:
import flash.events.MouseEvent;
import flash.net.navigateToURL
import flash.net.URLRequest; button1.addEventListener( MouseEvent.CLICK, onClick ); function onClick ( e : MouseEvent )
{ var clickTagUrl = root.loaderInfo.parameters[ ”clickTAG” ]; navigateToURL( new URLRequest( clickTagUrl ), ”_blank” ); }

Se bilder för grafiskt exempel.

Fler mätpunkter i Flash FSCommand()
fscommand (”adv_[EVENT_NAME]”);
Play FSCommand = adv_ad_play
Stop FSCommand = adv_stop
Replay FSCommand = adv_replay
End Play FSCommand = adv_end
Mouse Out FSCommand = adv_out
Mouse Over FSCommand = adv_over
Ad Close FSCommand = adv_close
Other1 FSCommand = adv_other1
Other2 FSCommand = adv_other2
Other3 FSCommand = adv_other3
Other4 FSCommand = adv_other4
Other5 FSCommand = adv_other5

Exempel: on (release) {
fscommand (”adv_ad_play”);
}

Dessa mätpunkter kan antingen bara räknas (typ Play, Stop, osv) eller användas att redirecta till en URL. T ex. om du har fler klickbara länkar kan du använda fscommand (”adv_other1”); osv. och vi kan lägga till rätt klick URL i systemet.

Tredjepart
Vi tar emot JavaScript. Vi tar dock inte emot IFRAME script, då detta bl.a. inte fungerar fullt ut i Firefox. Vi eftersträvar att mäta klick på alla annonser levererade via tredjepart. För mer information gällande tredjepartsannonsering, se våra annonsvillkor.